• MİGEM Sorgulamalar


   Ruhsat Sorgulama 


   Dosya Durumu Sorgulama 


   Evrak Durumu Sorgulama 


   İhalelik Saha Sorgulama 


   İlk Müracaat Değerlendirme Sonucu Sorgulama 


   Teknik / Daimi Nezaretçi Sorgulama 


   Teknik / Daimi Nezaretçisi Olmayan Ruhsat Sorgulama