- Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması

- Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi

- Maden Sahaları, Arama Işletme Altyapı, Tesis Izin Dosyası Tanzimi

- Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri

- Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı